لیست شیرهای

شیرهای پروانه ای

از سایز 50 الی 2000

شیرهای کشویی تولید نهرآب گستر اشتهارد از سایز 50 الی 400 به صورت زبانه لاستیکی تولید می شوند. این شیرها به منظور قطع و وصل در خطوط استفاده می شوند.

نحوه سفارش

شما می توانید درخواست خود را با زدن دکمه درخوسات خرید برای این شرکت ارسال نمائید.

درخواست خرید